Menu


Acordos -> Acordos Históricos -> ->Alcance Parcial - Comerciais

AAP.C19
Addendum ao Décimo Segundo Protocolo Adicional

Síntese:
Prorroga a vigencia do Acordo e as preferências ate 30/06/1995
Data de Assinatura
30 - Marzo - 1995
Data de depósito
Disposiciones de internalización
BRASIL:
MÉXICOALADI
Cebollatí 1461 Tel: + 598 24101121 Fax: + 598 24190649
Montevideo - URUGUAY
Email: sgaladi@aladi.org © Copyright 2019. ALADI - Todos los derechos reservados