Menu
Menu

ALADI > Acordos > Acordos Históricos > ->Alcance Parcial - Comerciais
AAP.C5


Vigésimo Terceiro Protocolo Adicional. Adéndum 1


Síntese:
Prorroga de 01/02/1995 ate 30/06/1995 a vigência do Acordo e as preferências registradas no Vigésimo Terceiro Protocolo Adicional entre o Brasil e o Mëxico


Data de Assinatura
30 - Marzo - 1995

Data de depósito
30 - Marzo - 1995

Cláusulas de vigencia
Não contem

Disposiciones de internalización
BRASIL: No se cuenta con información
MÉXICO: Resolución 11/90 (SEC/di 385)

Entrada en vigor


Acordos posteriores relacionados: AAP.R N° 1
AAP.CE N° 14
AAP.CE N° 6
AAP.CE N° 20
AAP.CE N° 35
AAP.CE N° 27
AAP.CE N° 39
AAP.CE N° 59

ALADI
Cebollatí 1461 Tel: + 598 24101121 Fax: + 598 24190649
Montevideo - URUGUAY
Email: sgaladi@aladi.org © Copyright 2019. ALADI - Todos los derechos reservados