Menu
Menu


Acordos -> Acordos Históricos -> ->Alcance Parcial - Comerciais

AAP.C9
Terceiro Protocolo Adicional

Síntese:
Modifica a descricão do produto negociado entre os países no item NALADI 85.19.8.01
Data de Assinatura
Data de depósito
Disposiciones de internalización
BRASIL:
MÉXICOALADI
Cebollatí 1461 Tel: + 598 24101121 Fax: + 598 24190649
Montevideo - URUGUAY
Email: sgaladi@aladi.org © Copyright 2019. ALADI - Todos los derechos reservados